ICE-WATCH

En un moment en què cada minut compta, la marca Ice-Watch crea rellotges amb un gran concepte del color, la moda i l'acessibilitat. Donant com a resultat una marca rellotgera internacional, intergeneracional i intercultural.