HRM-Run™

99.00
REFERÈNCIA
  • 010-10997-12

El monitor de freqüència cardíaca HRM-Run proporciona les mètriques de carrera més avançades per lloa rellotges de carrera Forerunner® d'alta gamma de Garmin. La corretja és còmoda, sense costures i fàcilment ajustable, i el mòdul és petit, lleuger i encaixa perfectament amb l'amplada de la corretja.

HRM-Run proporciona 6 mètriques de la dinàmica de carrera:

  • Cadència: nombre de passos per minut
  • Oscil·lació vertical: grau de "suspensió" durant el moviment que realitzes en córrer; mostra el moviment vertical del teu tors, mesurat en centímetres en cada pas
  • Temps de contacte amb el terra: quantitat de temps que el peu està a terra en cada pas que dónes en córrer, mesurat en mil·lisegons
  • Equilibri de temps de contacte amb el terra: mostra l'equilibri esquerra / dreta del temps de contacte amb el terra en córrer (mostra un percentatge)
  • Longitud de gambada: longitud de la gambada d'una trepitjada a la següent, mesurada en metres
  • Relació vertical: relació de l'oscil·lació vertical amb la longitud de gambada (mostra un percentatge); un nombre baix normalment indica millor tècnica de carrera