ANELL TURQUESES

Pedres turqueses desplaçades

87.30