DIAMANTS DE LABORATORI

QUÈ ÉS UN DIAMANT DE LABORATORI?
Els diamants de laboratori o sintètics, són creats a grans trets igual que els naturals, amb la diferència que succeeix en un laboratori i amb el procés molt més accelerat.
Avui en dia , la producció d'aquests diamants s'està fent cada vegada més massiva , la qual cosa redueix molt el seu preu de cost d'aquests.

COM ES PRODUEIXEN?

Hi ha dues maneres:

  • La Deposició Química de Vapor: consisteix a posar un diamant d'alta qualitat a una càmera de buit que contingui diversos tipus de gasos o material carbònic. Aquest material és escalfat a temperatures extremes ( 700-900 graus)  fa que es comencin a formar vidres al "diamant d'arrel" en forma de pluja que forma pedres de diamant.
  • El Procés d'alta pressió , alta temperatura , és similar a l'anterior, durant el qual s'apliquen altes pressions i altes temperatures a un " diamant arrel " per afavorir la formació de cristalls.

Les pedres que estan acabades i en brut es recullen per ser polides i tallades. Ara com ara no hi ha límit en mida ni quantitat.

Aquests processos poden trigar aproximadament entre dues setmanes i un de més.

SÓN MÉS ECONOMICS ELS DIAMANTS DE LABORATORI ?

Al contrari que els naturals no hi ha escassetat, són més fàcils i econòmics d'aconseguir.
Això fa que el seu valor econòmic sigui molt més reduït que un de natural.

COM DIFERENCIAR DIAMANTS NATURALS I DIAMANTS DE LABORATORI?

A l'ull humà és imperceptible la diferència entre un diamant natural i un de laboratori.
És necessàri ser un expert i tenir un instrumental especialitzat.

És important recalcar que cada diamant ve amb el certificat d'autenticitat igual que un de natural.¿

SÓN IGUAL DE RESISTENTS QUE UN DIAMANT NATURAL?

Ja que la composició del diamant de laboratori no varia al d'un natural la seva força i duresa tampoc ho fa, són igual de resistents que un natural.

 

  • DIAMANTS ECOLÒGICS